cszh-TWenfrdeitjakoplptruskes
  • Úvodní stránka
Archív elektronické úřední desky Kujavy stav ke dni 26.04.2018
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
21.11.2017
8.12.2017
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 DSO SOMPO 2016 96/2017 Rozpočet
21.11.2017
8.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 DSO SOMPO 2016 95/2017 Rozpočet
21.11.2017
8.12.2017
Pozvánka na shromáždění delegátů DSO SOMPO 2016 94/2017 Ostatní dokumenty
3.4.2018
19.4.2018
Výzva k podání nabídky "Stavební úpravy objektu č.p. 86, číslo pozemku 117, k.ú. Kujavy" 17/2018 Veřejné zakázky
3.4.2018
19.4.2018
Výzva k předložení nabídky "Oprava komunikací v obci Kujavy 2018" 16/2018 Veřejné zakázky
13.3.2018
28.3.2018
Pozvánka na valnou hromadu Regionu Poodří 15/2018 Ostatní dokumenty
1.3.2018
16.3.2018
Záměr změnit pachtovní smlouvu ze dne 22.10.2015 na p.č. 623/5 k.ú. Kujavy 13/2018 Pronájem majetku
20.2.2018
1.3.2018
Pozvánka na 20. zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2018 11/2018 Pozvánka na jednání zastupitelstva
23.1.2018
8.2.2018
Ukončení posuzování vlivů záměru "Rekonstrukce a modernizace chovu prasat Kujavy" na životní prostředí 7/2018 Ostatní dokumenty
16.1.2018
16.2.2018
XVI.úprava rozpočtu Obce Kujavy za rok 2017 6/2018 Rozpočet
12.1.2018
31.3.2018
Rozpočtové opatření č. 4-2017 Region Poodří 5/2018 Rozpočet
12.1.2018
14.3.2018
Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 3/2018 Veřejné vyhlášky
19.12.2017
3.1.2018
XV.úprava rozpočtu obce Kujavy za rok 2017 119/2017 Rozpočet
19.12.2017
3.1.2018
XIV.úprava rozpočtu Obce Kujavy za rok 2017 117/2017 Rozpočet
15.12.2017
2.1.2018
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 114/2017 Veřejné vyhlášky
14.12.2017
29.12.2017
Záměr prodeje pozemků pod stavbou "Děrenský potok v km 0,550 - 5,350" 113/2017 Prodej majetku
14.12.2017
29.12.2017
Záměr prodeje pozemku pč. 451/12, k.ú. Kujavy 112/2017 Prodej majetku
14.12.2017
29.1.2018
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - 2018 111/2017 Ostatní dokumenty
14.12.2017
20.12.2017
Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR 110/2017 Ostatní dokumenty
14.12.2017
29.12.2017
OZV č. 4/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 109/2017 Obecně závazné vyhlášky
Elektronická úřední deska 3.3.4 developed Pavel Náplava