csenfrdekoplrusk

Návrh Programu rozvoje obce Kujavy na období 2021 - 2027 k připomínkování

Zastupitelstvo obce Kujavy připravilo návrh Programu rozvoje obce Kujavy na období 2021 - 2027. Jedná se o dokument, který představuje základní směr rozvoje obce v daném období. V dokumentu jsou zahrnuty opatření, včetně jednotlivých aktivit, jejichž realizací budou jednotlivé cíle splněny. Jelikož se do tvorby programu z řad občanů, spolků nebo podnikatelů nezapojil (vyjma pár odevzdaných dotazníků), je dána těmto subjektů další možnost se do tvorby zapojit. Zveřejňujeme návrh programu, ke kterému se mohou do 15.11.2020 dané subjekty vyjádřit. Zapracovány budou připomínky, které jsou vzhledem k možnostem obce, realizovatelné a ovlivnitelné.

  • Přečteno: 86