Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdekoplrusk

Studie proveditelnosti Vysokorychlostní trati (Brno -) Přerov - Ostrava

Společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. jsme byli informováni, že dodavatelem zpracování dokumentace pro územní řízení (DÚR) a dokumentace EIA záměru "RS 1 VTT Prosenice - Ostrava - Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov", zkráceně VRT Moravská brána II, je společnost (sdružení) "Společnost MORAVSKÁ BRÁNA, II. část".

Studie proveditelnosti je zveřejněna na stránkách Správy železnic: Studie proveditelnosti - www.spravazeleznic.cz.

  • Přečteno: 642