Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdekoplrusk

Platby

Poplatek za rok 2023 je ve výši 600 Kč/os./rok.

Platbu je možné provést:

- v hotovosti v době úředních hodin

- bankovním převodem na číslo účtu 9388020227/0100, variabilní symbol Vám na vyžádání sdělíme.

 

  • Přečteno: 792