csenfrdekoplrusk

Hospodaření obce v odpadovém hospodářství

Přehled příjmů obce (v Kč)

  2017  2018  2019  2020   2021
 Poplatky za odpad   289 815,00   234 737,08   275 674,18   310 073,37   330 485,77 
 EKO-KOM  109 802,00   103 060,00   112 387,50   132 216,49   161 225,01 
 Ostatní příjmy  0,00   0,00   0,00   0,00   1 000,00 
 Celkem  399 617,00   337 797,08   388 061,68   442 289,86   448 791,28 

 

Přepočet příjmů na obyvatele (v Kč/obyv.)

  2017  2018  2019   2020  2021 
 počet obyvatel*  555  552  534  536 547         
 příjem na obyvatele   720,03   611,95   726,71   825,17  820,46

* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku

 

Přehled výdajů obce (v Kč)

  2017  2018  2019  2020  2021 
 Tříděný odpad   81 970,00   94 614,00   98 958,10   129 038,95   141 745,94 
 Komunální odpad občanů  328 029,00   350 254,00   351 759,27   343 408,98   330 141,84 
 Komunální odpad obce  42 992,00   45 216,00   47 480,10   47 480,40   49 486,62 
 Velkoobjemové kontejnery  52 371,00   50 859,00   54 194,00   35 851,25   100 510,00 
 Biologicky rozložitelný odpad   19 908,00   22 619,20   33 494,06   36 851,03   37 261,58 
 Celkem  525 270,00   563 562,20   585 885,53   592 630,61   659 145,98 

 

Přepočet výdajů na obyvatele (v Kč/obyv.)

  2017   2018 2019  2020  2021 
počet obyvatel*    555 552 534 536  547
 výdaj na obyvatele   964,43   1 020,95   1 097,16   1 105,65   1 205,02  

* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku

 

Doplatek obce na odpadové hospodářství (v Kč a v Kč/obyv.)

  2017  2018 2019 2020 2021
 počet obyvatel*  555 552 534 536 547 
 doplatek obce  125 653,00   225 765,12   197 823,85   150 340,75   166 435,20 
 doplatek na obyvatele   226,40  408,99  370,46  280,49 304,27 

* dle ČSÚ vždy k 31.12. daného roku

 

  • Přečteno: 261