Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdekoplrusk

Antonín Dominik

(z archivních dokumentů sestavil Ing. Jaromír Heryán, Kujavy č.p. 48)

Starší občané si jistě vzpomenou na zdejšího faráře Antonína Dominika. Jeho stopy jsou dodnes patrné na vizáži kostelů v Kujavách a Hladkých Životicích, kde také na faře bydlel.

Za krátkého působení tento kněz svou podnikavostí a schopností rychle zajistit projekty a sehnal firmu, včetně dobrovolníků z řad občanů, dokázal zajistit venkovní opravy, jakož i vnitřní výmalbů kostelů v Hladkých Životicích a Kujavách, jak je patrné dodnes. V Pustějově působil jen jeden rok, ale i tam nechal aspoň částečně opravit kostelní varhany poškozené válkou. 

Pater Antonín Dominik se narodil 25. června 1914 v jihomoravské vsi Ostrožská Lhota. Jeho otec Tomáš Dominik padl hned v prvních dnech 1. světové války. O malého Antonína se starala matka Kateřina a pomáhali její bratři Antonín a Josef Šuránkovi. S jejich pomocí Antonín mohl navštěvovat gymnázium v Hlučíně a později teologii v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen v Olomouci 5. července 1940. .

1. srpna nastupuje jako farář ke kostelu v Bouzově. Po čtyřech letech však odchází do Bohuslavic u Konice, a potom je často přemísťován, až 1. srpna 1959 zakotví na 3 roky na faře v Hladkých Životicíh se službou v Kujavách a poslední rok i v Pustějově. 

Páter Antonín Dominik byl dynamické, ale také velmi citlivé a chápající povahy. Brzy se stal velmi oblíbeným mezi věřícími i nevěřícími občany. Jeho životním posláním jej provázela jeho maminka. Droboučká usměvavá postavička, která se mu starala o domácnost. U tehdejší vládnoucí garnitury pochopitelně oblíben nebyl a tak byl často na příkaz úřadů přemísťován. Za přečtení zakázaného Pastýřského listu byl žalářován, ale naštěstí jen krátce. Zachránila jej amnestie. Farnost Hladké Životice opustil 14. října 1962 a byl umístěn do obce Liptáň v Jeseníkách. 

Využil určitého politického uvolnění a pořádal na místní faře duchovní cvičení (exercicie) pro mládež. Sám jsem se dvakrát této akce zúčastnil a bylo to moc fajn. Otevřeně se tam za pomocí lektorů z řad Saleziánů probíraly všechny oblasti lidského života,  především ty, které zajímaly mladého člověka. Tato setkání byla několikadenní a mohl se jich zúčastnit každý, bez rozdílu, zda je věřící, či ne. Tehdy se při závěrečné mši zpívala hymna a já jsem si poprvé uvědomil morální sílu, jakou tato píseň má.

V roce 1994 se kněz Antonín Dominik vrací po mnohaleté duchovní práci do rodné Ostrožské Lhoty. Ač je mu již 80 let, slouží mše nejen v rodné obci, ale i na kopečku nad obcí v kostele u sv. Antonínka. Ve svých 90. letech 25. listopadu 2004 umírá. Je pochován na hřbitově v Ostrožské Lhotě. Věnujme mu malou vzpomínku. Zaslouží si to. 

Fotografie:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

antonn dominik s maminkou ii

antonn dominik iii

antonn dominik iv

antonn dominik v

  • Přečteno: 1421