csenfrdekoplrusk

Hrob rodiny Freisslerů v Kujavách

Doba covidová, ač bydlím na pracovišti, mě přinutila k domácí izolaci, a se svou potřebou stále něco tvořit jse se po letech konečně dopracoval k mnoha dříve shromažďovaným dokumentům, časopisům a jiným zajímavým archivním materiálům.

Dnes přispěji malou studií o rodině Freisslerů, která po staletí bydlela na č.p. 48, tedy mém současném bydlišti. Často s nadsázkou hovořím o tom, že člověk má vědět "po čem šlape" a toto je výsledek přesvědčení, že nevidět neznamená, že nebylo...

Historie rodu Freisslerů (někdy uvedeno též Freisler, Freissler či FreiI3ler) sahá až do počátku 17. století. Konkrétně k roku 1628 je v urbáři fulneckého panství uveden Georg Freissler. Je ale jisté, že tento rod zde pobýval již v daleko dřívějších dobách.

Georg zemřel v roce 1624. Na základě testamentu koupil statek jeho syn Thomas. Thomas se narodil v roce 1610. Kupní smlouva ze dne 2.3.1942 uvádí vdovu po Georgovi, Annu, a sourozence Marianu, Justinu, Magdalenu (Margaretu?) a Dorotu. Dorota se stala později manželkou fojta Libischera.

Thomas se roku 1637 oženil s Dorotou, dcerou Johanna Drechslera, také z Kujav. Měli několik dětí, které jsou později uvedeny v dědickém řízení. Lánový rejstřík uvádí podrobnosti rozdělení jednotlivých sedláků podle držby orné půdy. Thomas je veden k roku 1656 - 1676 v držení polností 40 měřic v 1. kategorii a 20 měřic v 2. kategorii. Thomas zemřel roku 1683. 

 

Na základě testamentu statek koupil jeho syn Andreas. Narodil se asi roku 1655. Jeho sourozenci k vyplacení jsou uvedeni Mathes, Hansel, Paul, Georg, Thomas a David. Vdova po Thomasovi Katharina - zřejmě jeho druhá manželka, měla nárok na výminek a žila ještě v roce 1706. Andreas zemřel v roce 1734 (1735).

Ještě za života Andrease koupil v roce 1726 statek jeho syn Paul (narozen asi 1695, zemřel 1772). Po otcově smrti platil svým sourozencům Davidovi, Magdaleně, Martině, Dorotě a nevlastní matce, vdově Rosině. Prameny uvádí, že k roku 1757 měl vše splaceno.

Dalším držitelem statku byl Paulův syn, zvaný po dědečkovi, Andreas (narozen 29.10.1730, zemřel 28.3.1786). Statek koupil 2. prosince 1773 za 440 slezských tolarů od nevlastní matky Elisabethy, vdovy po Paulu Freisslerovi. Andreasovou matkou byla Katharina. V kupní smlouvě z roku 1773 jsou uváděni sourozenci Johann, Thomas, Michel, Suzanna, Magdalena a Katharina.

V roce 1800 koupil od své matky Marie Magdaleny Freisslerové, rozené Klementové, vdově po Andreasi Freisslerovi, statek Mathias (narozen 31.1.1774, zemřel ve 43 letech na břišní tyfus dne 18.5.1817). V rodině již žilo několik generací, proto i splátky byly komplikované.

Stejnojmenný syn Mathias (narozen 16.4.1798), žijící v Pohořílkách se svou ženou Elizabethou, rozenou Gebauerovou, koupil 1. prosince 1823 statek v Kujavách na č.p. 48 od své nevlastní matky Elisabethy. Smlouva mimo jiné stanovila výminek pro prodávající a podíly pro 13 sourozenců.

Od roku 1862 byl majitelem usedlosti na č. 48 další, v pořadí již třetí Mathias (narozen 14.10.1824), je již napsán na náhrobku hrobu na místním hřbitově, ale o něm a nejen o něm si napíšeme příště.

(zpracoval Ing. Jaromír Heryán, Kujavy č. 48, zveřejněno ve Zpravodaji obce Kujavy č. 1/2022)

  • Přečteno: 32