Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdekoplrusk

Karl Staffe

Karl Staffe se narodil 8. listopadu 1856 v Kujavách na čp. 18. Navštěvoval základní školu v Kujavách a poté nižší reálnou školu v Novém Jičíně. Rád by ve studiu pokračoval, ale protože v domě zůstaly jen jeho dvě sestry, musel se postarat o dům a hospodářství.
V roce 1883 se oženil s Theresií, roz. Paulerovou. Měli 3 děti. Nejstarší syn Karl (*1885) převzal rodinné hospodářství, mladší Adolf (*1887) se stal pedagogem na Vysoké škole zemědělské ve Vídni. O nejmladší dceři Marii víme jen, že se narodila roku 1896 a dožila se dospělosti.
Hospodaření touhy a ambice Karla Staffeho st. nikdy nenaplnilo. Zajímaly jej novoty a rozvoj vědy ve všech oblastech.
Pořídil si první jízdní kolo na vesnici, později první motor pro mlátičku.

Souznění s problematikou rolníků na vesnici bylo impulzem, že byl navržen kandidátem do Moravského zemského sněmu za kurii venkovských obcí, obvodu Nový Jičín, Fulnek. Byl zástupcem tzv. Německé pokrokové strany, navazující na ústavověrný politický proud s liberální a centralistickou orientací.
V roce 1897 byl zvolen a několik let plnil funkci poslance Moravského zemského sněmu sídlícího v Brně.
Karl Staffe oplýval obdivuhodný duševním i fyzickým zdravím. 20. listopadu 1933 oslavuje Zlatou svatbu. V létě roku 1934 však onemocněl a 30. března 1935 v nedožitých 79 letech umírá.
V kujavské kronice Bildband Klantendorf je ještě krátká zmínka o jeho vlivu na znovuotevření lázní na čp. 100.
Z Kujav vzešlo více významných osobností, které v historii obce zanechaly minimálně stopu vzpomínky v kronikách. Často se však jedná o občany, kteří padli v zapomnění, protože po válce došlo ke kompletní výměně obyvatelstva, avšak tyto osobnosti lze dohledat na internetu, Wikipedii, neboť jejich skutky přesáhly ve své době hranice obce Kujavy.

Karl Staffe

  • Přečteno: 381