csenfrdekoplrusk
COM_UREDNIDESKA_KATEGORIEObecně závazné vyhlášky COM_UREDNIDESKA_KE_DNI 12.08.2022
COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_PUBLISH_UP
COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_PUBLISH_DOWN
COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_TITLE COM_UREDNIDESKA_ANOTACE
COM_UREDNIDESKA_TITLE2COM_UREDNIDESKA_STAZENO
COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_EVIDCISLO COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_CATID
 
14.12.2017
29.12.2017
OZV č. 3/2017 o místním poplatku ze psů
108/2017 Obecně závazné vyhlášky
14.12.2017
29.12.2017
OZV č. 4/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
109/2017 Obecně závazné vyhlášky
23.2.2017
13.3.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu
8/2017 Obecně závazné vyhlášky
16.12.2016
2.1.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obec Kujavy
68/2016 Obecně závazné vyhlášky
16.12.2016
2.1.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místních poplatcích
Obec Kujavy
69/2016 Obecně závazné vyhlášky
11.12.2015
29.12.2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
65/2015 Obecně závazné vyhlášky
11.12.2015
29.12.2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce
66/2015 Obecně závazné vyhlášky
20.2.2015
9.3.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7/2015 Obecně závazné vyhlášky
12.12.2014
29.12.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
61/2014 Obecně závazné vyhlášky
11.12.2013
nikdy
OZV č. 2/2013 o místních poplatcích
63/2013 Obecně závazné vyhlášky
11.12.2013
31.12.2013
OZV č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
64/2013 Obecně závazné vyhlášky
11.12.2013
8.3.2015
OZV č. 4/2013 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Kujavy
65/2013 Obecně závazné vyhlášky
14.6.2013
nikdy
OZV 1.2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2.2001 o znaku a praporu obce Kujavy
32/2013 Obecně závazné vyhlášky
7.12.2012
nikdy
1-2012 Řád veřejného pohřebiště
64/2012 Obecně závazné vyhlášky
7.12.2012
31.12.2013
OZV č.15/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
76/2012 Obecně závazné vyhlášky
18.5.2012
31.12.2013
OZV č.14/2012,kterou se mění a doplňuje OZV 1/2012
32/2012 Obecně závazné vyhlášky
16.3.2012
31.12.2013
OZV č. 2/2012 o místních poplatcích
11/2012 Obecně závazné vyhlášky
16.3.2012
31.12.2013
OZV č. 1/2012 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Kujavy
10/2012 Obecně závazné vyhlášky
16.3.2012
nikdy
OZV 3/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1989 o chovu psů, koček a jiných domácích hospodářských zvířat
12/2012 Obecně závazné vyhlášky
16.3.2012
nikdy
OZV 4/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1991 o udržování čistoty, ochraně zeleně a ochraně ovzduší na území města Fulneku
13/2012 Obecně závazné vyhlášky
Elektronická úřední deska 4.0.1 developed Pavel Náplava