csenfrdekoplrusk
COM_UREDNIDESKA_KATEGORIEObecně závazné vyhlášky COM_UREDNIDESKA_KE_DNI 12.08.2022
COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_PUBLISH_UP
COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_PUBLISH_DOWN
COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_TITLE COM_UREDNIDESKA_ANOTACE
COM_UREDNIDESKA_TITLE2COM_UREDNIDESKA_STAZENO
COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_EVIDCISLO COM_UREDNIDESKA_UREDNIDESKA_CATID
 
16.3.2012
nikdy
OZV 5/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1993 o hospodaření s byty na území města Fulneku
14/2012 Obecně závazné vyhlášky
16.3.2012
nikdy
OZV 7/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1994 o vylepování plakátů a umísťování reklam na území města Fulneku
16/2012 Obecně závazné vyhlášky
16.3.2012
nikdy
OZV 9/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1995 o vytvoření "Fondu rozvoje bydlení města Fulneku"
18/2012 Obecně závazné vyhlášky
16.3.2012
nikdy
OZV 11/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1997 o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytovní státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavami
20/2012 Obecně závazné vyhlášky
16.3.2012
nikdy
OZV 12/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat
21/2012 Obecně závazné vyhlášky
9.12.2011
13.4.2013
OZV 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
62/2011 Obecně závazné vyhlášky
9.12.2011
13.4.2013
OZV 1/2011 o nakládání s komunálním odpadem na území obce Kujavy
61/2011 Obecně závazné vyhlášky
16.12.2010
13.4.2013
OZV 1/2010 o místních poplatcích
112/2010 Obecně závazné vyhlášky
21.3.2008
31.12.2013
Rozvojový plán obce Kujavy na léta 2008-2013
Obecně závazné vyhlášky
23.8.2004
1.7.2013
OZV č.2/2001: O znaku a praporu obce Kujavy
Obecně závazné vyhlášky
Elektronická úřední deska 4.0.1 developed Pavel Náplava