cszh-TWenfrdeitjakoplptruskes

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

esf oplz

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2013 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.5.2014 do 30.4.2015 bylo v obci Kujavy v rámci projektu podpořeno 5 pracovních míst na VPP za 733 695,00 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 623 640,75 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 110 054,25 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejné zeleně, úklid v obci, péči o životní prostředí atd.

Print

PROJEKTY

 2013:

Název projektu: Kujavy – zabezpeční sesuvu u č.p. 111
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.6.00/11.12350
     
Celková částka:   3 751 540,60 Kč
Dotace z OPŽP    
ERDF 85,00% 3 061 879,69 Kč
SFŽP 5,00% 180 110,57 Kč
Vlastní prostředky 10,00% 360 221,14 Kč
Nezpůsobilé výdaje z faktur předložených v žádosti   149 329,20 Kč

sesuv rekonstrukceMS 2013

 

Rok 2011:

Název projektu: Rekonstrukce MŠ a přístavba ZŠ a MŠ Kujavy
Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.1.00/10.08977
     
Celková částka:   3 664 638,00 Kč
Dotace z OPŽP    
Fondu soudržnosti 85,00% 2 416 870,44 Kč
SFŽP 5,00% 142 168,84 Kč
Vlastní prostředky 10,00% 284 337,72 Kč
Nezpůsobilé výdaje z faktur k záv. vyúčtování   821 261,00 Kč

sesuv rekonstrukceMS 2013

 

Rok 2010:

Název projektu: Vodovod Kujavy
Identifikační číslo projektu: EDS 129D182002307
     
Celková částka:   16 498 220,00 Kč
Dotace z Ministerstva zemědělství   9 898 000,00 Kč
Vlastní prostředky   6 600 200,00 Kč

 

 Rok 2009:

Název projektu: Czech POINT – kontaktní místo
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/02.01123
     
Celková částka:   83 900,00 Kč
Dotace z IOP z Ministerstva vnitra 85,00% 71 315,00 Kč
Vlastní prostředky 15,00% 12 585,00 Kč

Czech POINT 2009

 

Název projektu: Územní plán obce Kujavy
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/5.3.00/01.00264
     
Celková částka:   440 300,00 Kč
Dotace z IOP z Ministerstvo pro místní rozvoj    
  85% ERDF 374 255,00 Kč
  15%SR 66 045,00 Kč

uzemni plan 2009