Nástroje pro usnadnění přístupu

csenfrdekoplrusk

Konání zastupitelstva v roce 2022

V případě, že bude nutné svolat mimořádné zasedání, bude toto vyvěšeno na úřední desce a místech obvyklých. Taktéž jsou termíny vyvěšeny na internetových stránkách obce. Obracíme se na všechny občany, aby své podněty a připomínky podávali na obecní úřad v písemné podobě, aby mohly být zařazeny do programu zasedání. S účastí veřejnosti, lze předcházet mnoha negativním vlivům a taktéž lze předcházet nedorozuměním, které vznikají neinformovaností občanů. Zastupitelé Vás srdečně zvou a těší na Vaši účast.

pondělí 07.03.2022 v 16 00 hodin
pondělí 06.06.2022 v 16 00 hodin
pondělí 05.09.2022 v 16 00 hodin
úterý 18.10.2022 v 17 00 hodin - 1. ustavující zasedání zastupitelstva obce 
pondělí 12.12.2022 v 16 00 hodin

  • Přečteno: 5544