csenfrdekoplrusk

Konání zastupitelstva v roce 2020

V případě, že bude nutné svolat mimořádné zasedání, bude toto vyvěšeno na úřední desce a místech obvyklých. Taktéž jsou termíny vyvěšeny na internetových stránkách obce. Obracíme se na všechny občany, aby své podněty a připomínky podávali na obecní úřad v písemné podobě, aby mohly být zařazeny do programu jednání. S účastí veřejnosti, lze předcházet mnoha negativním vlivům a taktéž lze předcházet nedorozuměním, které vznikají neinformovaností občanů. Zastupitelé Vás srdečně zvou a těší na Vaši účast.

Konání zastupitelstva v roce 2020
pondělí 24.02.2020 v 16 00 hodin
pondělí 27.04.2020 v 16 00 hodin
středa 10.06.2020 v 16 00 hodin
pondělí 07.09.2020 v 16 00 hodin
pondělí 07.12.2020 v 16 00 hodin

  • Přečteno: 4579