cszh-TWenfrdeitjakoplptruskes

Konání zastupitelstva v roce 2019

V případě, že bude nutné svolat mimořádné zasedání, bude toto vyvěšeno na úřední desce a místech obvyklých. Taktéž jsou termíny vyvěšeny na internetových stránkách obce. Obracíme se na všechny občany, aby své podněty a připomínky podávali na obecní úřad v písemné podobě, aby mohly být zařazeny do programu jednání. S účastí veřejnosti, lze předcházet mnoha negativním vlivům a taktéž lze předcházet nedorozuměním, které vznikají neinformovaností občanů. Zastupitelé Vás srdečně zvou a těší na Vaši účast.

Konání zastupitelstva v roce 2019
pondělí 04.03.2019 v 16 00 hodin
pondělí 29.04.2019 v 16 00 hodin
pondělí 24.06.2019 v 16 00 hodin
pondělí 16.09.2019 v 16 00 hodin
pondělí 09.12.2019 v 16 00 hodin

Vytisknout